ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2019 - 2022(29/03/2021)186


Để chuẩn bị Đại Hội Đoàn Thanh niên Trường Đại học Đồng Tháp năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo, Đoàn Khoa Sư phạm Ngoại ngữ đã tổ chức Đại hội Đoàn vào 13h30 ngày 21/9/2019 tại Giảng đường 1.

Sau phần Khai mạc, Đại hội đã nghe các phát biểu của đại diện Đoàn Trường, Chi bộ và Ban chủ nhiệm Khoa. Tiếp theo là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2019 và đề xuất các nhiệm vụ mục tiêu của nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới với nhiều bạn trẻ năng động, đó sẽ là các nhân tố tạo nên những khác biệt tích cực trong thời gian tới.

 

Toàn Đại hội đã tán thành nghị quyết sau các thảo luận về văn kiện cho nhiệm kỳ 2019-2022.

 

Một số hình ảnh từ Hội nghị

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan