KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023(01/12/2022)384


 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 của Trường ĐH Đồng Tháp, và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Khoa Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2022-2023 như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống của Nhà trường

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho giảng viên để tạo sự đồng thuận trong đơn vị; nhất quán trong nhận thức và hành động hướng theo sứ mạng, tầm nhìn trong Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời lan tỏa và phát triển các giá trị cốt lõi; thực hiện theo triết lý giáo dục của Nhà trường;

Tuyên truyền, quán triệt để đội ngũ giảng viên gương mẫu chấp hành Nội quy cơ quan, Bộ quy tắc ứng xử của Trường và các quy định về đạo đức nhà giáo, đạo đức công vụ, thực sự là tấm gương cho các sinh viên noi theo;

Lan tỏa ý nghĩa giá trị văn hóa, truyền thống của sự kiện Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp (10/01/2003-10/01/2023); tổ chức tốt chương trình họp mặt các thế hệ cựu sinh viên nhân dịp này;

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc thực hiện tốt các các hoạt động câu lạc bộ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào sinh viên tình nguyện;  

Tiếp tục phát huy vai trò của công tác Đoàn – Hội trong ở các đơn vị; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ và dịch vụ sinh viên. Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để hỗ trợ sinh viên rèn luyện kỹ năng hướng nghiệp;

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống,  tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trường học, trật tự an toàn giao thông; Hướng dẫn, định hướng cho sinh viên phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, rèn luyện lối sống lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm và ma tuý, phòng chống HIV/AIDS; thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, thực hiện an toàn giao thông, an toàn trong học tập, tập luyện, lao động, rèn luyện thể dục, thể thao theo các tiêu chuẩn về thể lực cho sinh viên; Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa đọc sách trong nhà trường; 

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể Trường phát động phong trào khởi nghiệp trong sinh viên, kết nối nguồn lực hỗ trợ các hoạt động sinh viên khởi nghiệp; xây dựng mạng lưới kết nối cựu Sinh viên với Khoa, Trường;

Tổ chức tốt công tác giáo dục thể chất theo quy định, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ thể dục thể thao; văn hóa văn nghệ, đọc sách, nghiên cứu khoa học, thể thao, học thuật trong trường học.

2. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu và tinh thần chủ động, sáng tạo của đơn vị

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức các tổ bộ môn, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Khoa và Trường;

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trong công tác định hướng cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Nhà trường về cải tiến chất lượng chương trình đào tạo; thực hiện nhiệm vụ đề án Ngoại ngữ Quốc gia; xây dựng môi trường học ngoại ngữ.

3. Phát triển đội ngũ giảng viên và nhân viên đáp ứng theo chuẩn vị trí việc làm, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phát triển Khoa và Nhà trường

Rà soát và thực hiện tốt đề án phát triển nhân sự đến năm 2030, chú trọng phát triển đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng, tập trung vào các chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh; Ngôn ngữ học Ứng dụng; Văn hóa & Văn chương; Ngôn ngữ Trung Quốc;

Thực hiện công tác rà soát, tuyển dụng đảm bảo số lượng theo định mức và  chất lượng, đảm bảo tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ; Thực hiện chế độ làm việc của giảng viên theo quy định (tham khảo thêm Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ký ngày 27/7/2020); Nâng cao tỷ lệ giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính; tiến sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu cao hơn năm trước;

Rà soát việc đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm; Thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức theo quy định; Xem xét các giảng viên có đủ điều kiện thi/ xét thăng hạng, bổ nhiệm hạng chức danh theo quy hoạch đã được phê duyệt;

Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên theo đề án Ngoại ngữ, theo kế hoạch của Nhà trường;

Chú trọng công tác tự học tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy cho giảng viên.

4. Đảm bảo các diều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục

Rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường theo hướng phát triển năng lực người học, giảm kiến thức hàn lâm, tăng thực hành, thực nghiệm, thực tập để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, yêu cầu của nhà tuyển dụng và thực tế ngành nghề trong xã hội mà người học tham gia sau khi tốt nghiệp; thực hiện định hướng liên/xuyên ngành giữa các chương trình đào tạo, giữa các bậc đào tạo trong Trường và ngoài Trường để người học sau khi tốt nghiệp có thể nhận nhiều bằng cấp, tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp;

Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo sau kiểm định;

Hướng đến phát triển chương trình chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Anh; đa dạng chương trình đào tạo: chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh Tiểu học;

Tiếp tục phối hợp với Phòng Sau Đại học hoàn thành đề án mở mã ngành đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và PPGD Tiếng Anh;

Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo:

(i) Chú trọng công tác cố vấn học tập; triển khai văn phòng tư vấn sinh viên nhằm giảm tỉ lệ sinh viên bỏ học;

(ii) Rà soát một cách hiệu quả việc đăng ký học phần; việc đảm bảo chứng chỉ và các điều kiện tốt nghiệp để đảm bảo tỉ lệ tốt nghiệp trong sinh viên;

(iii) Phát huy hiệu quả các sáng kiến, đóng góp mang tính đột phá, góp phần tăng tỉ lệ sinh viên đại học chính quy có việc làm phù hợp sau 12 tháng tốt nghiệp; Cập nhật thống kê đầy đủ và công bố công khai các thông tin việc làm của người học sau tốt nghiệp;

(iv) Tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoại khoá online, câu lạc bộ ngoại ngữ,  báo cáo chuyên đề cho sinh viên trong chương trình; các hoạt động do sinh viên tổ chức và điều hành; các hoạt động ngoại khóa hướng đến sự sáng tạo của sinh viên và tính hiệu quả của các hoạt động;

(v) Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ cơ bản cho các lớp không chuyên; các chuyên đề tiếng Anh các lớp cao học; các lớp không chính quy;

(vi) Thực hiện nghiêm túc công tác họp chuyên môn, công tác tự kiểm tra hàng tháng của các Bộ môn, quy trình viết đề cương chi tiết, hồ sơ giảng dạy, hồ sơ tự học, tự nghiên cứu cá nhân, bảng điểm thường kì, việc ra đề thi, kiểm tra và chấm thi môn học của từng giảng viên.

Tham gia tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; các chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp; các khóa bồi dưỡng ngắn hạn; Tham gia dự giờ ở các trường phổ thông.

5. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; hoạt động nghiên cứu gắn với ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại địa phương và xã hội

Thành lập các nhóm nghiên cứu nhằm tăng số lượng bài báo ISI, Scopus được đăng trong năm học;

Chú trọng công tác biên soạn tài liệu hướng dẫn tự học, bài giảng, giáo trình;

Phấn đấu thực hiện 01 đề tài cấp bộ hoặc cấp tỉnh; Tăng số lượng và chất lượng sinh viên sinh viên nghiên cứu khoa học;

Tham gia viết báo cáo khoa học và tham gia các hội thảo khoa học chuyên ngành, công bố trên tạp chí khoa học được tổ chức trong nước và quốc tế;  

Tổ chức hội thảo khoa học dành cho giảng viên ngoại ngữ và giáo viên tiếng Anh trong tỉnh; hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa.

6. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và thực hiện nhiệm vụ giáo dục

Sử dụng hiệu quả phòng học Smart class; các phòng Bộ môn theo yêu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;

Triển khai việc xây dựng kho học liệu số: bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo trình điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học; triển khai nền tảng cung cấp các khoa học trực tuyến, tổ chức thi trực tuyến.

Thiết kế lại trang Web của Khoa, tăng tính tương tác với người dùng, hướng tới kho dữ liệu mở phục vụ cho dạy và học các chuyên ngành;

Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến qua hệ thống LMS của trường; triển khai thí điểm 01 học phần trực tuyến/ mỗi tổ bộ môn, chuẩn bị cho triển khai đào tạo từ xa theo hình thức trực tuyến; Tăng cường việc chuyển đổi sang hình thức dạy học online kết hợp theo hướng: tăng giờ tự học, tự nghiên cứu, thảo luận trên lớp; Giảng viên tiếp tục phát huy việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy;

Nghiên cứu thực tiễn, khai thác tốt phòng dịch thuật; có định hướng cho thi Dịch nói và môn Nói trên máy tính;

7. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

Phối hợp với Phòng QHQT xây dựng chiến lược HTQT và có kế hoạch HTQT hàng năm; Đẩy mạnh các hoạt động quan hệ quốc tế, kết nối với các đơn vị trong và ngoài trường; Tăng cường các hoạt động kết nối, hợp tác quốc tế thúc đẩy các chương trình liên kết, trao đổi giảng viên, sinh viên và tuyển sinh lưu học sinh quốc tế đến học tập tại Trường;

Hướng tới việc hợp tác 2+2, 3+1 với các trường đạo học ở nước ngoài;

Kết hợp với phòng Hợp tác quốc tế tiếp nhận giảng viên tình nguyện; các học giả trong và ngoài nước; Tăng số lượng giảng viên nước ngoài đến nghiên cứu và giảng dạy; chọn lựa đối tượng phù hợp cho các học bổng; kết nối với các trung tâm dạy ngoại ngữ, các trường phổ thông; Thử nghiệm các báo cáo online với giảng viên, chuyên viên nước ngoải; webminar;

Khuyến khích giảng viên được gửi đi đào tạo, thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại nước ngoài.

8. Công tác truyền thông giáo dục, tư vấn tuyển sinh, kết nối doanh nghiệp

Tích cực thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của Trường, của Khoa;

Tiếp tục đổi mới công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông; có biện pháp quản lý, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ theo chương trình khóa đào tạo;

Tăng cường kết nối doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tổ chức các sự kiện ngày hội việc làm nhằm tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp;

Phát triển thương hiệu khoa, tăng cường đổi mới các hoạt động quảng bá kết hợp tư vấn tuyển sinh; kết nối phổ thông nhằm thu hút sinh viên và học viên dự tuyển vào các ngành của Khoa đang đào tạo;

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về tấm gương người tốt, việc tốt, các tấm gương nhà giáo, sinh viên đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt trong hoạt động dạy và học.

III. CÁC NHÓM MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Khoa đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm học 2022 - 2023.

2. Có 100% giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó 20% phó giáo sư và tiến sĩ. Không có viên chức vi phạm kỷ luật.

3. Có ít nhất 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp trường được nghiệm thu; Đạt tỉ lệ trung bình mỗi viên chức có chức danh giảng viên công bố ít nhất 01 bài báo trên các tạp chí có chỉ số trong nước hoặc tạp chí quốc tế/Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế.

4. Có ít nhất 30% giảng viên tham gia biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo (bài giảng, giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt) được sử dụng.

5. Có 90% viên chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

6. Các tỷ lệ liên quan đến sinh viên

6.1. Tỷ lệ tuyển sinh của khoa đạt 70%.

6.2. Tỷ lệ sinh viên chính quy tốt nghiệp đúng tiến độ: đạt trên 70%.

6.4. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm sau 12 tháng: đạt trên 80%.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ trưởng/ Phó tổ trưởng bộ môn chịu trách nhiệm phổ biến nội dung Kế hoạch này đến toàn thể viên chức, nhân viên trong đơn vị. Căn cứ Kế hoạch này, các tổ xây dựng và hoàn thiện kế hoạch năm học 2022 - 2023 của tổ bộ môn tinh thần chung và phù hợp với tình hình thực tế;

2. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023 của tổ Bộ môn chế độ báo cáo: tháng, quý, học kỳ, năm học (và báo cáo đột xuất theo yêu cầu);

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, xét thấy cần thiết bổ sung, sửa đổi những vấn đề liên quan đến nội dung cụ thể trong Kế hoạch này, các trưởng bộ môn có thể kiến nghị, đề xuất bằng văn bản (thông qua Giáo vụ Khoa).

Nơi nhận:                                                                                                                                             TRƯỞNG KHOA

  • BGH  (báo cáo);
  • Cán bộ, giảng viên Khoa (thực hiện);
  • Website của trường (phổ biến);
  • Lưu: VPK.

                                                                                                                                                      PHAN NGỌC THẠCH

Tin tức liên quan