Thẩm định chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh du lịch(28/03/2021)188


Vào hồi 9h, ngày 03 tháng 3 năm 2021, tại phòng họp Hiệu bộ Trường Đại học Đồng Tháp, Hội đồng đã tổ chức thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh du lịch của khoa Ngoại ngữ.
Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh du lịch
Thành phần tham dự buổi thẩm định chương trình đào tạo gồm: Hội đồng thẩm định, tổ soạn thảo và các chuyên viên Phòng Đào tạo liên quan đến mảng chương trình đào tạo.
Hội đồng thẩm định gồm 05 thành viên:
1. TS. Nguyễn Trung Cang - Chủ tịch Hội đồng, Trưởng khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Kiên Giang;
2. TS. Trần Thị Thanh Huế - Phản biện 1, Trưởng khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang;
3. ThS. Nguyễn Văn Thanh - Phản biện 2, Phó Trưởng khoa Du lịch - Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;
4. Ông Võ Tiến Thành - Ủy viên, Giám đốc Trung tâm Thương mại xúc tiến du lịch tỉnh Đồng Tháp;
5. PGS.TS. Trần Quang Thái - Thư ký Hội đồng, Trưởng phòng Đào tạo - Trường Đại học Đồng Tháp.
Các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh du lịch
ThS. Phan Thùy Trang đã trình bày tóm tắt nội dung chương trình đào tạo và quá trình xây dựng chương trình. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, cùng sự tư vấn giúp đỡ nhiệt tình từ Phòng Đào tạo, ban Chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ, sự phối hợp và hỗ trợ của các khoa và phòng ban có liên quan, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của các thành viên trong tổ soạn thảo, Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh du lịch đã được xây dựng và nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các nhà khoa học, các đơn vị tuyển dụng…
TS. Phan Ngọc Thạch đại diện tổ soạn thảo trả lời các câu hỏi/nhận xét của Hội đồng thẩm định
Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh du lịch được xây dựng đáp ứng mục tiêu, phù hợp với trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thời lượng chương trình được bố trí hợp lý, các khối kiến thức được phân bổ trong chương trình là phù hợp. Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành Du lịch đa dạng và cần thiết.
Phiên họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./.
Tin tức liên quan